Brief regering : Nazending bijlagen bij Kamerbrief inzake inzet resterende STAP-middelen 2023 (Kamerstuk 30012-155)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30012-155 Inzet resterende STAP-middelen 2023

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid