Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35892-28 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over het verlagen van de kosten voor de beoordeling van de gids voor goede praktijken (t.v.v. 35892-26)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35892-27 Motie van het lid Van der Plas over de overheid laten meedenken over de inhoud van gidsen voor goede praktijken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-39 Motie van de leden Beckerman en Wassenberg over strenge controle en handhaving op reptielenbeurzen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1149 Motie van het lid Graus over betere voorlichting over het houden van hobby- en gezelschapsdieren

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1151 Motie van het lid Graus over alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart brengen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1014 Motie van de leden Moorlag en Von Martels over in Europees verband terugdringen van de fok van designerdieren

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1009 Motie van het lid Wassenberg over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Dieren buiten de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45