Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410,IV eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-IV-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-IV)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 d.d. 3 oktober 2023

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Memorie van toelichting

36410-IV-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36410-IV-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-IV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie (gewijzigd/nader)

36200-IV-74 Gewijzigde motie van de leden Wuite en Ceder over het uitwerken van financiƫle scenario's, waaronder het mogelijk invoeren van het sociaal minimum per 1 januari 2024 (t.v.v. 36200-IV-71)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-12 Motie van het lid Wuite c.s. over onderzoeken of het sociaal minimum voor Caribisch Nederland eerder herijkt moet worden

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00