Brief regering : Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31524-555 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over onderzoek doen naar de kosten van leermiddelen en mogelijke oplossingen voor belemmeringen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-145 Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-100 Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over structureel geld reserveren voor de nationale vakwedstrijden mbo en vmbo

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-91 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31524-526 Motie van de leden Van der Molen en Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen mbo-studenten en h.o.-studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-524 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over in de Wet educatie en beroepsonderwijs opnemen dat de minister van OCW geregeld in overleg dient te treden met belangenorganisaties van studenten

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-66 Motie van het lid Van der Plas c.s. over de woorden "laagopgeleid" en "hoogopgeleid" niet meer gebruiken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat MBO (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46