Brief regering : Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-998 Motie van het lid Westerveld over in de monitor beleidsmaatregelen aandacht hebben voor de vertegenwoordiging en facilitering van studenten met een functiebeperking

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-119 Motie van het lid Van Baarle over in gesprekken met koepels overbrengen dat behoefte bestaat aan inclusieve en toegankelijke stilteruimten in onderwijsinstellingen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-95 Motie van het lid De Hoop c.s. over onderwijsinstellingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelfmoordpreventiebeleid en nazorgbeleid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31524-520 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het signaleren van en het gesprek voeren over vroegtijdig schoolverlaten, dreigende depressieve gevoelens en suïcidale gedachten

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-17 Motie van de leden Kwint en Westerveld over geen reclame voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het terugdringen van schaduwonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-855 Motie van het lid Westerveld over accreditatiekaders voor studenten met een functiebeperking

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat MBO (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00