Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32645-112 Motie van de leden Dassen en Erkens over de voordelen van het recyclen van brandstofstaven in kerncentrales agenderen op Europees niveau en hierover tot afspraken komen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-31 Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

32813-980 Motie van het lid Kröger c.s. over mogelijkheden in kaart brengen voor een nationaal energiebesparingsplan

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de klimaatplannen van de regering

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat Kernenergie (CD 13/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00