Brief regering : Voortgang gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36277-47 Motie van het lid Bisschop over het voorkomen van een eenzijdige focus op vergaande reductie van de stikstofdepositie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-343 Motie van het lid Van Campen c.s. over het borgen van de informatiepositie van gemeenten in de gebiedsgerichte aanpak

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-306 Motie van het lid Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-311 Motie van het lid Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00