Brief regering : Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36229-30 Motie van de leden El Yassini en Peters over het onderzoeken van cumulatie van studiefinanciering en het voorkomen daarvan

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

36229-23 Motie van de leden Van der Graaf en Peters over in beeld brengen onder welke voorwaarden studenten hun reisvoorziening tijdelijk stop kunnen zetten

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

36229-33 Motie van het lid Van der Plas over overgaan op actieve vormen van generieke communicatie richting studenten over hun rechten rondom de basisbeurs

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36229-18 Motie van de leden Peters en El Yassini over bij de aanvraag van de aanvullende beurs rekening houden met of ouders in het land waar ze een inkomen verdienen tot de middeninkomens behoren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36229-27 Motie van de leden Pouw-Verweij en Peters over in beeld brengen hoe een toenemende daling van de afbouw vorm kan krijgen en wat de financiƫle consequenties daarvan zijn

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

36229-26 Motie van het lid De Hoop c.s. over aanvullende maatregelen om studenten proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-122 Motie van het lid Dassen c.s. over een evaluatie van de huidige manier van schuldfinanciering, waarbij ook alternatieve voorstellen worden meegenomen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00