Brief regering : Verzamelbrief natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-118 Motie van het lid Van der Plas c.s. over de Nationale Databank Flora en Fauna versneld openstellen voor volksvertegenwoordigers en publiek

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

33576-342 Motie van het lid Van Campen c.s. over rapporteren welke technieken onder de go-to-area’s kunnen vallen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-331 Motie van het lid Vestering over in 2023 met een voorstel komen om bestuivers wettelijk te beschermen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1490 Motie van de leden Vestering en Akerboom over het gevaar van traditionele medicijnen en voedingssupplementen opnemen in CITES- en WHO-documenten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-35 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een monitoringsprotocol en een kennisprogramma om zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf te kunnen monitoren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-303 Motie van het lid Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-139 Motie van het lid Grinwis c.s. over overleg met provincies voor het vinden van een duurzaam alternatief voor de verschraling van akkers

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-47 Motie van de leden Bromet en Thijssen over de effecten van natuurherstelmaatregelen als meetdoel toe te voegen aan het Netwerk Ecologische Monitoring

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35742-20 Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Grinwis over het aanleggen van moestuinen bij basisscholen (t.v.v. 35742-14)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35742-8 Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over een standaard voor ecologisch bermbeheer

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-27 Motie van de leden Bromet en Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-24 Motie van het lid Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (21 501-32, nr. 1466)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00