Brief regering : Voortgang Lerarenstrategie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Mede ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36132-10 Motie van het lid Van Meenen c.s. over laagdrempelige instroomroutes tot vakleerkracht muziek of muziekspecialist (36132, nr. 10)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34334-29 Motie van het lid Van Meenen over een coƶrdinerende rol voor de regering in het bevoegd en bekwaam maken van docentvluchtelingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-189 Motie van het lid Paul c.s. over een pilot met een vierjarige voltijdpabopraktijkopleiding

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

27923-451 Motie van de leden Kwint en Westerveld over een actieplan om de stille reserve actief te benaderen en terugkeer in het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-452 Motie van de leden Peters en Paul over een onderzoek naar waarom vertrekkende docenten het onderwijs verlaten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31288-996 Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over een ambitieus actieplan voor tweedegraads lerarenopleidingen in tekortvakken

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-81 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-99 Motie van het lid Van der Molen over aanpakken rond zijinstromers met elkaar verbinden en stoppen met aparte financiƫle regelingen om leraar te worden

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-118 Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over jaarlijks een monitor stagevergoedingen uitvoeren uitgesplitst naar sector en onderwijsniveau

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-10 Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over een minimale stagevergoeding in de cao

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-324 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een betere borging van passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00