Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom (Kamerstuk 20361-189)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

20361-189 Motie van het lid Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Relatie met Suriname

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00