Brief regering : Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34843-94 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34843-74 Rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Motie

30234-282 Motie van het lid Van der Laan c.s. over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onafhankelijk laten onderzoeken

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00