Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1526 Motie van het lid Vestering over in Europa actief pleiten voor het overnemen van de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken over de maximale temperatuur voor diertransporten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister LNV - Verzoek om reactie op zienswijze 'Doden van zorgbehoevende dieren' van RDA

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

36200-XIV-63 Motie van het lid Vestering c.s. over uiterlijk in het voorjaar overgaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-64 Motie van het lid Vestering c.s. over het uiterlijk eind 2023 beƫindigen van de bilaterale afspraken om dieren te exporteren naar niet-EU-landen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50