Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

24515-691 Gewijzigde motie van het lid Kat c.s. over de wet zo aanpassen zodat bij substantiƫle wijzingen hier eerder en beter op ingespeeld kan worden (t.v.v. 24515-686)

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24515-690 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over de oproep van het tijdelijk noodfonds energie aan bedrijven om een bijdrage te doen actief ondersteunen (t.v.v. 24515-682)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

24515-687 Motie van het lid Kathmann c.s. over maatregelen om minderjarigen beter te beschermen tegen "buy now, pay later"-diensten

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

24515-678 Motie van het lid Ceder over een verkenning naar een eventuele uitbreiding van de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35915-24 Motie van de leden Kat en Ceder over het verkorten van het minnelijke en wettelijke schuldhulptraject

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24515-671 Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons over bezien hoe het instrument van de pauzeknop breder betrokken kan worden bij schuldenproblematiek (t.v.v. 24515-657)

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

24515-658 Motie van de leden Van Baarle en Sylvana Simons over onderzoek doen voor een fijnmaziger beeld van de financiƫle kwetsbaarheid van subgroepen en generaties van Nederlanders met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

24515-664 Motie van de leden De Kort en Ceder over de richtlijnen met betrekking tot privacyregels binnen het betamelijke verruimen

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

24515-659 Motie van het lid Van Baarle over in gesprek treden over het verlichten van de armoedeproblematiek onder mbo-studenten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

24515-663 Motie van het lid Kat c.s. over het sneller verwijderen van BKR-registraties na afloop van een minnelijke schuldregeling en de registratieduur gelijkstellen aan die van de wettelijke schuldregeling

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-51 Motie van het lid Kat c.s. over menstruatieartikelen in ieder geval voor minima gratis en laagdrempelig toegankelijk maken

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-54 Motie van de leden Kathmann en Maatoug over zorgen dat stoppen met studeren of stage lopen nooit een voorwaarde voor schuldsanering kan zijn

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-49 Motie van de leden Kat en Van Kent over bij de beslagvrije voet rekening houden met indexering of aangepaste bijstandsnormen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-50 Motie van het lid Kat over onderzoeken welke effecten het heeft om geld uit compensatieregelingen niet in de boedel te laten vallen voor schuldsaneringsregelingen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-38 Motie van het lid De Kort over het doorverkopen van schulden van particuliere schuldenaars als verdienmodel actief tegengaan

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-73 Motie van het lid Van der Plas over de BKR-registratie van mensen uit de Wsnp zes maanden na afronding van het schuldhulptraject verwijderen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid (CD 6/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD 08/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20