Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35910-19 Motie van het lid Grinwis c.s. over de maximale korting op basis van de herziene Eurovignetrichtlijn instellen voor zero-emissievoertuigen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35910-15 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over voorfinanciering van de verduurzaming van de transportsector

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30