Brief regering : Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28325-256 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over Bouwregelgeving

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

28325-229 Motie van het lid Bromet over een verplichting voor nieuwbouwwoningen in het Bouwbesluit verblijfsruimten voor gebouwafhankelijke dieren

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35742-7 Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

33118-155 Motie van het lid Van Eijs over een nulmeting en jaarlijkse monitoring van de effecten van de verplichte installatie van rookmelders

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35022-10 Motie van het lid Van Eijs over het verhogen van het kennisniveau over koolmonoxidevergiftiging

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

VSO Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (33118-150)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Bouwregelgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45