Brief regering : Ontwikkelingen munitiedomein

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36124-19 Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met Duitsland en België onderzoeken hoe de gezamenlijke productiecapaciteit voor kapitale munitie kan worden vergroot

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36124-20 Motie van het lid Dassen over in Europees verband gezamenlijk munitie inkopen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Materieel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30