Brief regering : Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-602 Motie van de leden De Hoop en Bromet over voorkomen dat de lage- en middeninkomens achterblijven in de minst toekomstbestendige woningen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1190 Motie van het lid Thijssen over ervoor zorgen dat lage- en middeninkomensgroepen er financieel niet op achteruitgaan door klimaatbeleid

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-24 Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30