Brief regering : Quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1537 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over zich actief blijven verzetten tegen de Verordening Natuurherstel met daarin het verslechteringsverbod (t.v.v. 21501-32-1536)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister NenS - Verzoek om de Quickscan en de impact assessment van de Natuurherstelverordening aan de Kamer te sturen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

Landbouw- en Visserijraad 30 mei

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29