Brief regering : Vervolg vonnissen hersteloperatie toeslagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1239 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden, over de staat van de afhandeling Toeslagenaffaire

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1202 Nader gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over betrokkenen alle op hun zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking stellen en daartegen geen verweer voeren (t.v.v. 31066-1201)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1186 Motie van het lid Omtzigt over de wettelijke termijnen uiterlijk per 1 januari 2024 eerbiedigen en aansprakelijkheid erkennen voor schade bij overtreding daarvan door de regering

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1177 Motie van het lid Azarkan c.s. over een voorziening treffen waarmee gedupeerde ouders schade-experts kunnen inhuren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over de staat van de afhandeling van de Toeslagenaffaire

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15