Brief regering : Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-926 Motie van het lid De Roon over de Kamer voor het zomerreces informeren over de voortgang die is geboekt bij het terughalen van de in Irak gestolen bankbiljetten ten bedrage van 2,6 miljard euro

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie

27925-922 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over in de beleidsdialoog met de Iraakse overheid aandacht vragen voor de precaire situatie van de christelijke gemeenschap in de Nineveh-vallei en Noord-Irak

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang en evaluatie missies overleg (uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:30

Voortgang en evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20