Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-90 Motie van de leden Van Meenen en Paul over sociale partners oproepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1135 Motie van het lid Gündogan c.s. over de meerurenbonus meenemen als een van de te verkennen opties

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-24 Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Leraren (verplaatst naar 28 februari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00