Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Motie

19637-2878 Motie van het lid Ceder c.s. over het inventariseren van juridische belemmeringen voor een snelle bouw van flexibele woningen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector (verplaatst naar 5 juli 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45