Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over internationaal spoor (Kamerstuk 29984-1093)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29984-933 Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Internationaal spoor

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Internationaal spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00