Brief regering : Schooladvisering en doorstroomtoetsen po 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VIII-117 Motie van het lid Van Baarle over de monitoring van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond verbeteren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35671-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het tijdig afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35671-20 Motie van het lid Peters over de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35671-18 Motie van het lid Segers c.s. over handreikingen om de betrokkenheid van minder mondige ouders te versterken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-242 Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-194 Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00