Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-547 Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsexamens vo 2022 (Kamerstuk 31289-531)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31521-127 Motie van het lid De Hoop c.s. over kortere dagelijkse reistijden in de VNG-modelverordening voor doelgroepenvervoer

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31521-125 Motie van het lid Kwint c.s.over een toekomstvisie voor voldoende leerlingenvervoer, inclusief mogelijkheden om af te zien van aanbesteding

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31521-128 Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31521-130 Motie van het lid Paul c.s. over met alle relevante partijen komen tot structurele oplossingsrichtingen voor het leerlingenvervoer

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31497-352 Motie van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-328 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een landelijke norm voor basisondersteuning (t.v.v. 31497-315)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Leerlingenvervoer d.d. 25 oktober 2022 (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45