Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XVI-162 Motie van de leden Van Nispen en Van der Laan over nogmaals uitspreken dat een Sportwet van belang is om rollen en verantwoordelijkheden van overheden en sportbranche uit te werken en vast te leggen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30234-286 Gewijzigde motie van de leden Pouw-Verweij en Omtzigt over bevorderen dat het tuchtrecht wordt geëvalueerd en versterkingsvoorstellen worden gedaan t.v.v. 30234-284

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

30234-278 Motie van het lid Westerveld c.s. over de grenzen tussen tucht- en strafrechtpleging verduidelijken

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30234-281 Motie van het lid Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

30234-283 Motie van het lid Van Nispen c.s. over in gesprek gaan over rollen en verantwoordelijkheden rondom integere en veilige sport

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00