Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32847-909 Gewijzigde motie van de leden Peter de Groot en Geurts over buitenstedelijke locaties meenemen in de herijking van de plancapaciteit in het Programma Woningbouw (t.v.v. 32847-901)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32847-891 Motie van de leden Grinwis en Peter de Groot over het wegnemen van obstakels voor de versnelling van de woningbouw langs de Oude Lijn

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-890 Motie van het lid Geurts c.s. over foodvalley aanwijzen als grootschalige woningbouwlocatie

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45