Brief regering : Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nazending beslisnota’s behorend bij de Kamerbrief inzake aanvullende maatregelen arbeidsmarktkrapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

36200-XV-12 Motie van het lid Aartsen over het bevorderen van de arbeidsparticipatie van statushouders door het breder inzetten van jobcoaches en lokale banenmarkten voor statushouders

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

36202-114 Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien hoe de inkomstenbelasting transparanter kan worden gemaakt

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-107 Motie van het lid Eppink over het verlagen van de marginale lastendruk en het vereenvoudigen van het belasting- en toeslagenstelsel

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

36200-88 Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over de mogelijke vormgeving van een arbeidskorting per gewerkt uur uitwerken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29544-1151 Gewijzigde motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de onbelaste meerurenbonus mogelijk maken en daarbij de mogelijkheid van de werkkostenregeling betrekken (t.v.v. 29544-1145)

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1142 Motie van het lid Palland c.s. over het aanpakken van de extremen in de marginale druk zodat mensen meer overhouden aan eigen extra arbeid

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1137 Motie van de leden Ceder en Smals over een periodiek, geaggregeerd overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen en behoeftes aan personeel

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1128 Motie van de leden Maatoug en Kathmann over een voorstel uitwerken waardoor werkenden zich met behoud van inkomen kunnen omscholen naar een beroep in een cruciale tekortsector

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

32824-373 Motie van het lid Aartsen over afspraken over het actief begeleiden van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in tekortsectoren

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1135 Motie van het lid Gündogan c.s. over de meerurenbonus meenemen als een van de te verkennen opties

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-24 Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

36200-9 Motie van het lid Wilders over verruimen van de werkkostenregeling

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

36200-17 Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1102 Motie van het lid Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34352-250 Gewijzigde motie van het lid De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden (t.v.v. 34352-244)

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-105 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over voor 1 juli duidelijkheid over de mogelijkheid om voltijdsbonussen in cao's op te nemen

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XV-80 Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46)

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-71 Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:44

Arbeidsmarktbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00