Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XII-54 Motie van het lid Van Ginneken over een snelle inwerkingtreding van de regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en deze voorzien van meer ambitie

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

31305-350 Motie van de leden Bontenbal en Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

31305-343 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het uitwerken van een nulemissie-vlootnormering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

32813-749 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een coördinerende rol bij de ontwikkeling van een concreet plan voor het batterijenecosysteem in Nederland

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-741 Motie van het lid Nijboer c.s. over in de showroom communiceren over de gebruikskosten van een auto

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05