Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Staatsexamens vo 2022 (Kamerstuk 31289-531)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31289-511 Motie van de leden De Hoop en Van Meenen over de uitvoering van de extra voorzieningen nauwlettend monitoren

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs (CD d.d. 26/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Staatsexamens vo 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45