Brief regering : Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Download

Indieners

  • Indiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1889 Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de aard en omvang in beeld brengen van de groep die niet meer van werk naar werk begeleid kan worden

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1892 Motie van de leden Hijink en Paulusma over een landelijk expertisecentrum oprichten voor de behandeling van postcovid

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1908 Motie van de leden Paulusma en Bikker over de aanpak van de problemen van mensen met postcovidklachten uit de eerste coronagolf

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25883-436 Motie van de leden Kathmann en Maatoug over een tegemoetkomingsfonds long covid voor in ieder geval werknemers in het onderwijs en de zorg

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

26448-674 Motie van het lid Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

25295-325 Motie van de leden Jetten en Marijnissen over bezien hoe vraaggerichte nazorg kan worden ingericht voor post-COVID-19-patiƫnten

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30