Brief regering : Diverse onderwerpen mestbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33037-473 Motie van het lid Grinwis c.s. over rekening houden met inzaai en aangegane verplichtingen van bedrijven voor 2023

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33037-468 Motie van het lid Van Campen c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar het verlies van derogatie

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33037-466 Motie van het lid Van Campen c.s. over een offensief om kunstmestvervangers bij aanvang van het komende mestseizoen toe te staan

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

35233-16 Motie van de leden Geurts en Lodders over de gevolgen van veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem voor de plaatsingsruimte

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00