Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan minister om geen onomkeerbare stappen te zetten ontwerpbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

33552-97 Motie van het lid Ellian over het automatisch ontvangen van een afschrift van een vonnis of arrest

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid

Motie

33552-94 Motie van het lid Mutluer over data beschikbaar stellen aan Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers actief te kunnen benaderen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

31839-790 Motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiƫle compensatie te voorkomen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25