Brief regering : Uitwerking COP26-verklaring

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26485-387 Motie van het lid Heinen c.s. over de Glasgowverklaring niet strenger interpreteren dan andere landen

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVII-23 Motie van het lid Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

Indiener J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Motie

35925-87 Motie van het lid Hammelburg c.s. over internationale afspraken over het uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor vervuilende activiteiten

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie

35570-V-40 Motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn brengen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (35570-V) voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25