Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36211-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

36211 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Memorie van toelichting

36211-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36211-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie (gewijzigd/nader)

36064-16 Gewijzigde motie van het lid Podt over bij de individuele bijzondere bijstand niet eisen dat studenten in een kwetsbare financiƫle positie eerst maximaal moeten lenen bij DUO (t.v.v. 36064-10)

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36065)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit:
Naar boven