Brief regering : Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording vragen van het lid Faber – Van de Klashorst naar aanleiding van de aangenomen motie (Kamerstukken 33118 en 34986, EA) over vrijgeven van de ongelakte versie van een eerder gelakte versie van een beslisnota over de Omgevingswet

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven