Brief regering : Verzamelbrief warmtetransitie gebouwde omgeving en ondersteuning gemeenten

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-1022 Motie van het lid Thijssen c.s. over het ook toekennen van financiering aan de overige aanvragen voor het Programma Aardgasvrije Wijken

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1021 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over de toegepaste ventilatie expliciet opnemen in het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1018 Motie van het lid Beckerman c.s. over het per direct ook invoeren van de subsidieregeling van 30% voor één energiebesparende maatregel

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1020 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over het monitoren van de verlaging van het energiegebruik en de kosten

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1013 Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over ook een subdoelstelling voor aardgasreductie opnemen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-605 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over financiering van verduurzamingsmaatregelen ook voor niet-kunners mogelijk maken

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20