Brief regering : Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31490-325 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over Functioneren Rijksdienst

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

31066-1013 Motie van het lid Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1009 Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1014 Motie van het lid Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:23

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14