Brief regering : Stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Derogatie Nitraatrichtlijn

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00