Brief regering : Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VII-165 Gewijzigde motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Romke de Jong over een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 (t.v.v. 35925-VII-158)

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-160 Motie van de leden Inge van Dijk en Van der Graaf over een onderzoek naar de wenselijkheid van een nood- of solidariteitsfonds voor financiering van decentrale overheden

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-153 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over meerjarige duidelijkheid voor gemeenten over de reële stijging van het accres

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Startnota (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven