Brief regering : Schade-afhandeling wateroverlast juli 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Medeindiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29517-212 Motie van het lid Mutluer c.s. over het van toepassing verklaren van de WTS voor gevallen waarin de schade-uitkering van de verzekeraar achterblijft

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30