Brief regering : Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs van 1 december 2021, over een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-262 Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30