Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29538-341 Motie van de leden Werner en Van Wijngaarden over het ontwikkelen van een brede en integrale "vergrijzingsagenda" tot 2040

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

29538-336 Motie van het lid Agema over niet tornen aan artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorg

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-45 Motie van het lid Tellegen over het sturen op preventie en kwaliteit in de langdurige zorg

Indiener O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-113 Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over een plan van aanpak om te komen tot een brede langetermijnvisie op de ouderenzorg

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de woon-en zorgplannen voor ouderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20