Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35788-128 Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-55 Motie van de leden Westerveld en De Hoop over individueel afdwingbare regelingen in cao's om oudere werknemers te behouden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27923-435 Gewijzigde motie van het lid De Hoop over inventariseren of en hoe scholen buddysystemen voor beginnende leraren vormgeven (t.v.v. 27923-432)

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

31497-324 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een betere borging van passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31293-289 Motie van het lid Ypma c.s. over aanpassen van het curriculum van lerarenopleidingen

Indiener L. Ypma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Lerarenstrategie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren en Lerarenopleidingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14