Brief regering : 9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-55 Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over het proces van herstel van democratie op Sint-Eustatius versnellen (t.v.v. 35925-IV-43)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35422-8 Motie van het lid Özütok c.s. over het aansporen van de regeringscommissaris om een route-tijdtabel op te stellen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35422)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven