Brief regering : Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1822 Motie van de leden Stoffer en Omtzigt over de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en Moldavië

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2358 Motie van de leden Kamminga en Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10