Brief regering : Aanspraak van Oekraïense ontheemden op toeslagen

Download

Indieners

  • Indiener
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën
  • Medeindiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake nadere toelichting op toepassing artikel 2.27 CW 2016

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25