Brief regering : Vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32279-249 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 9ktober 2023, over Zwangerschap en geboorte

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00