Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Medeindiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan minister voor Klimaat en Energie om brief met daarin laatste stand van zaken met betrekking tot gasmarkt en leveringszekerheid

Indiener D.S. Nava, griffier

Activiteiten

(Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05